Премьер предложил схему реорганизации ряда госучреждений (2)

В рамках реорганизации системы государственного управления премьер-министр Ивар Годманис предлагает ликвидировать государственную компанию Latvijas valsts mērnieks, передав его функции частному сектору. При этом будут полностью ликвидированы 230 штатных мест. Об этом сообщает радио Baltkom 93,9.

Latvijas valsts mērnieks занимается кадастровым измерением земли.

Премьер-министр предлагает также реорганизовать Институт Латвии путем присоединения его к Министерству иностранных дел. Таким образом будут ликвидированы 12 штатных мест.

Задача Института Латвии - популяризация имиджа страны.

Премьер-министр предлагает также ликвидировать Совет по конкуренции, присоединив его к Центру защиты прав потребителей. Предполагается, что после реорганизации в центре останется 103 штатных места, тогда как сейчас в обоих учреждениях 136 штатных мест.

Как сообщалось, осуществив реорганизацию госуправления, премьер-министр Ивар Годманис надеется сэкономить 27,940 миллионов латов и ликвидировать 2826 штатных мест.

Комментарии 2
lvm9 лет назад
Vēlos informēt, ka VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” neviena štata vieta netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to šādas informācijas izplatīšana un iespējamā pasākumu īstenošana ir sabiedrības maldināšana un ļauj imitēt valsts pārvaldes aparāta samazināšanu, reāli nekādas izmaksas nesamazinot. Kā arī norādītā informācija par nodarbināto skaitu nav pareiza.
Ar mērķi liberalizēt tirgu, protams, ir ierosināma valsts uzņēmuma privatizācija, bet to nevajadzētu jaukt ar valsts pārvaldes efektivizācijas plāniem. Tomēr vēlos papildus norādīt, ka valsts budžeta interesēs šobrīd noteikti nav uzņēmuma privatizācija, jo uzņēmums strādā ar peļņu un kā valsts budžeta papildinājumu ieskaita tajā savas dividendes. Kā arī šais krīzes apstākļos, lai nodrošinātu funkciju, kas finansējama no valsts budžeta līdzekļiem (zemes robežu uzmērīšanu mantiniekiem, kam atjaunotas īpašuma tiesības un mantinieku rindas administrēšana) 2009.gadā uzņēmums ieguldīs visu 2008.gada peļņu, kas pēc dividenžu nomaksas paliks uzņēmuma rīcībā.
Aicinu Ministru prezidenta komandu meklēt risinājumus, kas patiešām nodrošinās izvirzītā mērķa sasniegšanu, nevis imitēs darbību.
Ar cieņu,
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”
Valdes priekšsēdētāja
Elita Baklāne
Изя9 лет назад
Харошая мысля приходит апосля...А чо, раньшы голога ни работала?! Чем занималсо, за шо зарплату палучял? А?
1. Latvijas valsts mernieks - "Ликвидация", адназначьна! Ога!
2. "Институт Латвии" - эт ваще, ППЦ! Нам хватило ВВФ, в "белых тапачьках и в платьице в горошег". Будя! Ф конализацыю, адназначьна!
Маня Наумова и "Динамо" забесплатна большы делают для имеджа Латвии, чем воровайко "херовых часов "Rado", кортиночег и "песатильницо ПТУшных рикаминдацый для Лиепаи за 16.000. латей". Ога!
3. Какой Совет по конкуренции, наххх?! Чисто конкретное распределение и отмазка бабла на пипле!!!
Но, пахожы, ты апаздал, Тамтамщег! Раньше нуна было "чистить конюшни бандерлогов"...Вотъ!