Изготовят монеты в честь Латышского совета 1917 года (2)

фото

Общество | 26 мая 2017 года, 09:42

В этом году Банк Латвии планирует выпустить коллекцию серебряных монет, посвященную Латышскому временному национальному совету.

Максимальный тираж составит 3000 экземпляров. Диаметр монеты составит 38,61 миллиметра, а вес - 31,47 грамма. Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, где они были эмитированы.

Претенденты на изготовление и поставку момент могут подавать заявки до 20 июня.

Коллекционные монеты по форме являются деньгами, а по сути – произведением искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов высшей пробы.

Фото: Krists Spruksts

Комментарии 2
varbut.com11 месяцев назад
Исколат знаю. А эти, чьи будут
1
LNP11 месяцев назад
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome (LPNP), vēlāk Latviešu Nacionālā padome (LNP), bija 1917. gada 29. novembrī Valkā dibināta latviešu partiju politiska organizācija. Savā pirmajā sesijā tā pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos. Pēc 1918. gada janvāra LPNP iestājās par pilnībā neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku un no jūlija izdotajos dokumentos dēvējās par "topošās Latvijas augstāko valsts iestādi". Tā darbojās līdz 1918. gada novembrim, kad tika nodibināta Tautas padome un Latvijas valsts. LNP Ārlietu nodaļas vadītāj Zigfrīds Anna Meierovics 1918. gada 23. oktobrī un atkārtoti, rakstiski, 11. novembrī saņēma de facto Latvijas patstāvības un LNP atzīšanu no Lielbritānijas ārlietu ministra Balfūra.

Pēc Latvijas okupācijas un Otrā pasaules kara beigām Vācijā esošie bēgļi un viņu sabiedriskās organizācijas atjaunoja Latviešu Nacionālo Padomi (1948-1951) ar mērķi organizēti iestāties par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kas nerealizējās tālaika starptautiskās politiskās situācijas dēļ.